Republika e Kosoves

Pejë

DEBAT PUBLIK

2018/07/11 - 11:29

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Komuna e Pejës në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, organizojnë:

 

DEBAT PUBLIK

 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për asfaltimin e  rrugës  Shtupeq i Madh– Rugovë,në Komunën e Pejës.

 

Njoftohet publiku dhe banorët e interesuar se Komuna e Pejës, në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, do të organizojnë  debat publik për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për asfaltimin e  rrugës  Shtupeq i Madh– Rugovë, Komuna e Pejës.

 

Debati mbahët ditën e Prëmte,më datë: 03.08. 2018 në ora 12:00, në Sallën e Asamblesë Komunale në Pejë.

 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.