Republika e Kosoves

Pejë

Ftese

2018/06/06 - 8:49

Në kuader të Bashkepunimit Financiar Gjerman dhe Zviceran me Republiken e Kosovës për Projektin e Kanalizimeve të Ujerave të Zeza në Kosovën Jugperendimore, Faza IV Pejë, kemi kenaqesine t’ju ftojme në takimin konsultativ, degjim me publikun, qe do të mbahet më dt.07.06.2018, diten e Enjte ora 16:00, ne sallen e Asamblese Komunale, Pejë (Ndertesa e ish Komitet), lidhur me ndertimin e Impiantit të Trajtimit të Ujerave të Zeza