Republika e Kosoves

Pejë

FTESË PËR APLIKIM

2020/02/10 - 10:05

FTESË PËR APLIKIM

PËR GRANTE

 

Organizata joqeveritare “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës – IADK” është duke zbatuar  projektin “Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit“, përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale te Gjermanisë.

 

Ftohen fermerët nga Komuna e Pejës që të aplikojnë për përfitimin e granteve.

 

Përshkrimi i projektit:

IADK është duke zbatuar projektin “Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit“ të mbështetur nga donatori GIZ nga Gjermania. Në këtë projekt do të shpërndahen grante nga paketat e rekomanduara të bimëve mjekësore nga ekspertët e IADK-së.

 

Të drejtë aplikimi kanë:

 

Kandidatët e interesuar mund t’i marrin aplikacionet dhe formën e biznes planit gjate mbajtjes së sesioneve informuese, në zyrën e IADK-së (Fshati: Sfaraçak i Ulët, nr.11, 42000 Vushtrri), webfaqen e IADK-së (http://www.iadk.org), në Facebook të IADK-së ose nëpër komuna përkatëse.

hajraegzona@gmail.com

ema.kursumlija@gmail.com

Vërejtje: Aplikacionet duhet t’i  dorëzoni brenda afatit kohor deri më 14.02.2020

Për informata shtesë mund të kontaktoni në këta numra kontaktues: +383 (0) 44 777 036

+ 383 (0) 49 777 046

Sinqerisht

Zenel Bunjaku

Drejtor Ekzekutiv i IADK-së