Republika e Kosoves

Pejë

Komiteti për Politikë e Financa mbajti takimin e radhës

2021/03/22 - 12:58

Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj  në mbledhjen e sotme i shqyrtoi dhe miratoi propozimet e paraqitura nga Drejtoritë përkatëse dhe Kryetari i Komunës.

–         Është bërë shqyrtimi i Raportit të të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara buxhetore për periudhën janar – dhjetor 2020,si Raport Informativ.

–         Propozimi  i Kryetarit të Komunës dhe DÇPJ-ke, për këmbimin e pronave në mes të Komunës së Pejës dhe pronares znj. Mediha Hoxha nga Peja, për rregullimin e rrugës dhe shtegut të ecjes buzë “Lumëbardhit” sipas PRRU, me interes publik, është proceduar për Kuvend.

–         Poashtu është bërë shqyrtimi i Raportit mbi ndarjen e subvencioneve për vitin paraprak 2020,si Raport Informativ.

–         Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.

Takimi i radhës i KPF-së pritet të mbahet  në muajin Prill 2021.