Republika e Kosoves

Pejë

Komiteti për Politikë e Financa mbajti takimin e radhës

2018/11/21 - 1:16

Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj, mbajti takimin e radhës.
Anëtarët e KPF-ca  i shqyrtuan dhe miratuan për Kuvend propozimet e paraqitura.
 
         Është shqyrtuar dhe proceduar per Kuvend Raporti informativ i shpenzimeve të realizuar komunale për periudhën janar – shtator 2018.
 
         Poashtu është proceduar per Kuvend  Draft – Rregullorja Komunale për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019.
 
         Plani i biznesit i N.P.L. ”Stacioni  i Autobusëve” sh.a. Pejë, është proceduar per Kuvend.
 
U shtruan pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.