Republika e Kosoves

Pejë

Komuna e Pejës dhe GIZ-i bashkëpunojnë ne projektin “Zhvillimi i Kapaciteteve ne Arsimin fillor në Kosovë – CDBE”

2018/05/15 - 3:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyra e Kryetarit të Komunës së Pejës e përfaqësuar nga shefi i kabinetit Durim Sheremeti dhe Drejtoria e Arsimit e përfaqësuar nga Drejtori Besim Avdimetaj mbajtën nje takim me përfaqësues të GIZ-it, ku u diskutua për bashkëpunimin qe do të bëhet nga thirrja e hapur për aplikimin e 13 komunave për Iniciativen e Ekselences “Komuna Gjithpërfshirëse,” i cili është një aktivitet i projektit te GIZ-it “Zhvillimi i Kapaciteteve ne Arsimin Fillor ne Kosovë  – CDBE,” në kuader të komponentit për përfshirjen ne arsim te të kthyerve dhe pakicave etnike.