Republika e Kosoves

Pejë

Komuna e Pejës organizoj Debat Publik për Planin Zhvillimor Komunal

2018/04/13 - 10:06

 

Komuna e Pejës respektivisht Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjes se Mjedisit,kanë mbajtur Debat Publik ne prezentim te Planit Zhvillimor Komunal –PZHK-al.