Republika e Kosoves

Pejë

Lista e tenderëve dhe lista e Operatorëve Ekonomik përfitues Janar – Qershor 2018

2018/06/25 - 2:27

KONTRATA E NËNSHKRUARA NGA ZYRA E PROKURIMIT
Nr. i Prokurimit Titulli i aktivitetit të prokurimit Vlera e parashikuar e kontratës Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata Vlera totale e kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.
Numri rendor i prokurimit
3 8 26 32 36
1 Furnizim me material shpenzues medicinal për Q.K.M.F në Pejë 18,000.00 € KOSLABOR 13,827.46 €
2 Furnizim me material elektrik për nevojat e D.SH.M.S në Pejë 10,000.00 € METEOR 7,083.37 €
3 Egzaminimi i mostrave ndërtimore (Atestet e Mostrave) 20,300.00 € TEST ING 9,985.00 €
4 Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal në rrugët e Komunës së Pejës 30,000.00 € DOREARTI LINDI MARTINGS 17,120.00 €
7 Furnizimi me 10 aparate Oksigjenë formues për Q.K.M.F 8,000.00 € YESSPHARMA 4,752.00 €
8 Blerja e 3 karikave Stomatologjike 7,500.00 € LETA MED 6,480.00 €
9 Riparimi i shkallëve të mbrendeshme në Q.K.M.F dhe Q.M.F-së në Karagaq 5,000.00 € ERO PROJECT 3,437.10 €
10 Ndërtimi i rrethojave metalike përballë Gjykatës Themelore në Pejë 18,101.00 € BEREQETI 14,710.00 €
12 Renovimi i zyreve të vendit dhe Administratës 9,760.00 € TREND GLOBALK 3,975.00 €
13 Furnizimi me uniforma për nevoja të Q.K.M.F-së 10,000.00 € ARTA TEX 9,103.50 €
15 Furnizimi me material dezifektimi për përsonel,instrumenteve dhe hapsirave në Q.K.M.F 17,900.00 € DEY STAR 17,771.00 €
16 Furnizim me inventar për nevojat e SHCK-së 90,000.00 € DELFINA 62,350.00 €
17 Furnizim me material ushqimor dhe hixhenik për nevojat e SH.C.K-së 56,000.00 € TEFI 39,500.00 €
20 Ndërtimi i shkollës fillore të mesme të uletë në fshatin Leshan Komuna e Pejës 418,277.00 € EURO PROJEKT BC CONSTRACION 315,153.50 €
21 Ndërtimi i palestres sportive në shkollën fillore “Vitomericë” në “Komunën e Pejës” 313,543.53 € ARMENDI FA 244,973.93 €
24 Ndërtimi i ndriqimit publik në qendër të qytetit 62,639.60 € TONI 45,150.00 €
25 Riparimi i kamerave egzistuese në Qytetin e Pejës 30,590.32 € MEDIA TECH 28,386.00 €
27 Furnizim me paisje të IT-së për nevojat e SHCK-së 36,441.60 € INFO PEJA 36,382.00 €
28 Vendosja e parketit dhe lyerja në sallën sportive në shkollën fillore të ulët “Ali Kelmendi” në Nabërgjanë 39,386.00 € ERO PROJECT 29,474.00 €
29 Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në fshatrat ” Zahaq, Ruhot dhe Llugagji” në Komunën e Pejës 30,808.00 € MONDI 24,361.00 €
30 Renovimi i tubacionit të ujitjes në fshatin Katund i Ri 9,490.00 € V SHALA 7,840.00 €
31 Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 20,142.00 € NB PROJECT 14,823.00 €
32 Ndrrimi i parketit në Palestren Sportive Karagaqi në  Pejë 122,400.00 € RITENDER
33 Ndërtimi i aneksit të nyjeve sanitare dhe renovimi i një pjese së Kirurgjis në Poliklinikën Stomatologjike 17,068.50 € ILIRI METAL ADEMAJ ARCH 13,400.00 €
34 Furnizimi me material elektrik për mirëmbajtjen e instalimeve elektrike 38,829.90 € MUSTAFA COMERC 19,019.00 €
35 Blerja e një autobusi dhe një minibusi për Komunën e Pejës 49,500.00 € ZEKAJ TOURS 48,000.00 €
36 Furnizimi dhe montimi i inventarit për pikën shitëse për prodhimet bujqësore 4,895.00 € ILIRI METAL 3,993.00 €
38 Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 42,515.50 € MONDI 32,786.50 €
39 Ndërtimi i Shkollës së Muzikës “Halit Kasapolli” në Pejë faza e dytë 733,033.90 € MERCOM COMPANY 467,578.00 €
40 Riparimi dhe rregullimi i sporteleve të Administratës 2,560.00 € SKY LINE 1,777.00 €
41 Rregullimi i urës në fshatin Stankaj në Komunën e Pejës 6,402.65 € MEGA ALBI SKI LINE 4,856.00 €
42 Ndërtimi i murrit mbrojtës në fshatin Koshutan – Rugovë 56,128.00 € KE LUANI &  MENTI 54,357.00 €
43 Kubëzimi i trotuarit (parkingut) para varrezave të qytetit të Pejës 48,600.60 € AUREMONT 36,472.80 €
44 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra 140,000.00 € BERISHA COMPANY BC CONSTRAUCION 134,620.00 €
45 Blerja e makinave mjelëse për mjeljen e lopëve 25,000.00 € RIMIDA 24,790.00 €
47 Ndërtimi i rrugës në fshatin Rekë e Allagës 287,129.89 € BENITA COMPANY & TISI 235,292.00 €
48 Renovimi i fushave të tenisit afër sallës sportive “Karagaq” 34,642.00 € SPORT ING 27,988.00 €
49 Ndërtimi i murit mbrojtës në lagjën Kapeshnicë – Pejë 11,342.80 € GREN CONSTRACION 7,959.70 €
50 Regullimi i urës në fshatin Katund i Ri 3,703.00 € GREN CONSTRACION 2,423.50 €
51 Ndërtimi i poligonit sportiv në SH.F Migjeni në fshatin Gllogjan 26,301.00 € VALBONA GJ 21,590.00 €
2,911,931.79 € 2,093,540.36 €
Me datë 25.06.2018

 

Shkarko Dokumetin