Republika e Kosoves

Pejë

Nënshkrimi i marrëveshjes me IOM – in

2018/08/10 - 3:07

Është nënshkruar marrëveshja me IOM-in për vendosjen e 120  shtëpizave  me  kontejner të mbeturinave në vlerë prej 26.800 €, ku participuese është edhe Komuna e Pejës me gjysmën e kësaj shume. Po ashtu, është  nënshkruar marrëveshja  për rregullimin e inventarit dhe mjeteve konkretizuese për parashkollorin në Vitomericë në vlerë prej 5700 €,  IOM-CSP III e  përfaqësuar nga  znj. Albiana Çavolli.​