Republika e Kosoves

Pejë

NJOFTIM – DREJTORATI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI

2018/03/23 - 4:15

Drejtorati për Bujqësi Pylltari dhe Hidroekonomi  i fton të gjithë te interesuarit që të aplikojnë për mbeshtetje përmes programit për Grante, afati per aplikim është deri me 31 prill 2018.

Bashkangjitur e keni thirrjen e Agjencionit për Zhvillimin të Ministrisë se Bujqësisë…