Republika e Kosoves

Pejë

Njoftim Publik – për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës përmes Ankandit Publik

2022/04/28 - 9:10