Republika e Kosoves

Pejë

NJOFTIM – TAKIMI  I  ASAMBLESË  KOMUNALE

2018/11/23 - 4:25

 
Asambleja Komunale në Pejë, të Premten me 30 nëntor 2018,do të mbajë mbledhjen e vetë  të rregullt, duke filluar në ora 10:00, me këtë rend dite.
 
         Shqyrtimi dhe miratimi i  Draft – Planit Operativ Emergjent Lokal (POEL) pas procedurës së diskutimit publik.
         Shqyrtimi i Draft – Planit të Integritetit 2018 – 2021,pas procedurës së diskutimit publik.
         Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores Nr.03/2018 mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores, Nr.02/2016 mbi ndarjen e titujve të nderit, dekoratave dhe falënderimeve, pas procedurës së diskutimit publik.
         Shqyrtimi dhe miratimi i Draft -Rregullores Komunale për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019.
         Shqyrtimi i Raportit informativ, Buxheti i realizuar Komunal për  periudhën  janar – shtator 2018.
         Shqyrtimi i Planit të biznesit të NPL.” Stacioni  i Autobusëve” sh.a. Pejë, Raport informativ për Kuvend.
 
         Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë rënditje siç janë pranuar.
Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet ne Dhjetor 2018.