Republika e Kosoves

Pejë

NJOFTIM – TAKIMI  I  JASHTËZAKONSHËM ASAMBLESË  KOMUNALE

2018/05/14 - 8:54

Asambleja Komunale në Pejë, do të mbajë takimin e jashtëzakonshëm me kërkesën me shkrim nga 19 anëtarë të Kuvendit Komunal Pejë, konform nenit 44 paragrafi 1.i. Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (LVL).

 

Takimi mbahët të Merkurën me16 maj 2018 prej orës 10:00, me këtë rend dite.

 

 

Takimi i rregulltë i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet ne fund te Majit 2018.