Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Pejë

Njoftim – Takimi i Komitetit për Komunitete

2022/11/22 - 1:46

 

 

-Në bazë të nenit 12, paragrafit 12.2 a) dhe paragrafit 12.3, të Ligjit nr. 03/L-040 për vetëqeverisjen lokale; -Neni 7, dhe nenit 15, të statuti të Komunës; nenit 17 dhe18 të Rregullores për punën e Kuvendit; -Neni 37, i Rregullores për punën e komiteteve të Kuvendit,Kryetari/ja i/e Komitetit të Komuniteteve, thërret:

 

 

Mbledhjen e dhjetë të rregullt të Komitetit për Komunitete

 

Rendi i ditës.

 

1.Aprovimi i rendit të ditës

2.Aprovimi i procesverbalit

3.Raporti i Zyrës për Komunitete dhe Kthim

4.Takimi me përfaqësuesit e Divizionit për Komunitete për çështjen: Lloji i ndihmës së mundshme për komunitetet

5.Të ndryshme

 

Takimi mbahet të Enjten, me datë 24.11.2022, ne Sallën e takimeve te KpK-së, me fillim në ora 10:00.

 

Takimi i radhës i Komitetit për komunitete do të mbahet ne muajin Dhjetor 2022.

 

 

Kryesuesja e komitetit për komunitete

Predsedavajuća Komiteta za Zajednice

Fatlinda Radi

fatlindaradi12@gmail.com

+383 45-937-189