Republika e Kosoves

Pejë

  Njoftim – Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa

2022/01/13 - 1:14

      

Njoftoheni se të  Enjten ma datë 20 janar 2022, mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Takimi mbahet  në Sallën e takimeve te KPF-së, me fillim në ora 10:00.

Në këtë takim do të shqyrtohen  raportet dhe rekomandime të dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive të SHCK-al, në bazë të  rendit te ditës.

–         Shqyrtimi i Draft-Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Kuvendit të Komunës së Pejës, për vitin 2022.

–         Shqyrtimi i Draft-Planit të punës së Kuvendit të Komunës së Pejës për vitin 2022.

–         Shqyrtimi i Draft-Planifikimit përfundimtar të Prokurimit për vitin 2022.

–         Shqyrtimi i Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit 2020.

–         Informatë e Kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko -financiare të Komunës.

–         Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.

Takimi i ardhshëm i Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet ne Shkurt 2022.