Republika e Kosoves

Pejë

Rezultatet e testit të arritshmërisë për vitin shkollor 2017-2018

2018/06/06 - 11:54

Rezultatet e testit të arritshmërisë për vitin shkollor 2017-2018, për shkollat fillore të mesme të ulëta të Pejës, ka dalë 62.49%, që është mbi mesataren e vendit, dhe në krahasim me vitin e kaluar është 3.6% rezultat më i lartë në nivel të komunës. Në test kanë marrë pjesë 1485 nxënës të cilët kanë përfunduar semimaturën në Komunën e Pejës