Republika e Kosoves

Pejë

Takimi i jashtëzakonshëm i Kuvendit Komunal të Pejës​

2022/05/20 - 2:20

 

Kuvendi Komunal në Pejë mbajti takimin e jashtëzakonshëm të kryesuar nga z.Rexhep Kurtbogaj, ku në prezencën e Drejtorëve, mediave dhe qytetarëve të interesuar u debatua për një pikë të rendit të ditës.
Pika e rendit të ditës, e cila është shqyrtuar dhe aprovuar për procedim të mëtutjeshëm është:
1.Shqyrtimi i kërkesës për transferin e mjeteve buxhetore nga kategoritë ekonomike shpenzime kapitale në subvencione dhe transfere.      ​​