Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Pejë

Takimi i rregullt i Komitetit për Komunitete 

2022/11/24 - 2:21

 

Komiteti për Komunitete i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga znj.Fatlinda Radi mbajti takimin e radhës.

Pikat e rendit të ditës, të cilat janë shqyruar dhe aprovuar janë:

1.Aprovimi i rendit të ditës

2.Aprovimi i procesverbalit

3.Raporti i Zyrës për Komunitete dhe Kthim

4.Lloji i ndihmës së mundshme për komunitete

5.Të ndryshme.

Takimi i radhës i Komitetit  për Komunitete do të mbahet muajin e ardhshëm.       ​​