Republika e Kosoves

Pejë

Takimi Publik me Qytetarë

2018/12/05 - 8:00

Në bazë të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe Statutit të Komunës së Pejës është mbajtur Takimi Publik me Qytetarë.
Takimin e ka udhëhequr Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Pejës, Dr.Islam Husaj.
Në këtë takim qytetarët janë informuar për punën e Komunës  dhe për të gjitha çështjet dhe preokupimet e tyre në kompetencat e pushtetit lokal drejtpërdrejtë nga Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri dhe nga Drejtorët e Drejtorive.
Qytetarët kanë marrë përgjigje për të gjitha shqetësimet e tyre dhe një varg çështjesh të tjera për të cilat qytetarët ishin të interesuar.
 ____________________________________________________________________________