Republika e Kosoves

Pejë

Thirje për aplikim

2021/09/24 - 3:39

 

 

 

 

 

.

 

Të gjithë aplikuesit e interesuar mund të shkarkojnë https://syriivizionit.org/?page=1,85,826 ose duhet të shkruajnë tek Syri i Vizionit në office@syriivizionit.org në mënyrë që të marrin formularin e projektit.

 

Projektet duhet të dërgohen me formë elektronike në adresën e-mail: office@syriivizionit.org