Republika e Kosoves

Pejë

Kontakto Komunen

Për t’i ardhur më mirë në ndihmë qytetarëve të Pejës në lidhje me shqetësimet dhe nevojat e tyre Komuna e Pejës  ka vënë në dispozicion një numër telefoni Ndihmë dhe informacione nëpërmjet telefonit për të gjithë qytetarët e Pejës, për shqetësimet dhe nevojat e tyre në lidhje me shërbimet që ofron Komuna e Pejës.

Një qendër për të qenë sa më pranë qytetarëve me mënyrat më të favorshme për ta, duke mundësuar lehtësimin e punës për shumë qytetarë që nuk kanë mundësi të vijnë disa herë për të marrë një shërbim nga komuna

Komuna e Pejës

Adresa : Rr. Hasan Prishtina / Objekti i Komunës

Centrex: 43 406

Telefoni 039 432 875

SHËRBIMET KOMUNALE:
ARHIVA:                                                                 Tel: 039/431157
TEATRI PROFESIONIST”ISTREF BEGOLLI  Tel:039/433899
MUZEU                                                                  Tel:  039/421446; CEL: 044165232
INSTITUTI REGJIONAL PËR MBROJTJEN E MONUMENTEVE KULTURO HISTORIKE:    Tel:   039/434147
  POLICIA :                                                           Tel: 039/432327                                
EMERGJENCA:                                                  Tel: 039/432772                      
ZJARFIKËSIT:                                                    Tel: 039/33570