Republika e Kosoves

Pejë

Procesverbali i Takimit të dytë Publik të Kryetarit më qytetarë 27.12.2022

2023/01/16 - 4:01

Forma e aplikacionit: Procesverbali i Takimit të dytë Publik të Kryetarit më qytetarë 27.12.2022