Republika e Kosoves

Pejë

Menaxher i Prokurimit

Emri, mbiemri:  Msc. MILOT GASHI

Data e Lindjes :   08/07/1985

Kombesia:           Kosovar

Gjendja civile :   Martuar

Gjinia:                 Mashkull

Adresa:               F.sh Kryshec Komuna e Pejës

e-mail:                 milot.r.gashi@rks-gov.net

Tel:                      049/766 – 725

Tel zyres:         038/ 200 43405

Edukimi

2013 -2017       Universitetin Haxhi Zeka – Administrimi i Biznesit  Master

2007-2013        Kolegjin Dukagjini –   Menaxhment Informatik

2000-2004        Shkollen e Mesme Bedri Pejani Pejë –Gjuhësor