Republika e Kosoves

Pejë

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN 2019

2020/07/30 - 2:38

Forma e aplikacionit: RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN 2019