Republika e Kosoves

Pejë

Raporti mujor i pranimeve dhe shpenzimev buxhetore muaji Tetor

2018/11/07 - 8:25

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i pranimeve dhe shpenzimev buxhetore muaji Tetor