Republika e Kosoves

Pejë

Rregullore Nr.05-2019 mbi varrezat, mirërmbajtjen e tyre dhe varrimin.

2019/05/31 - 2:32

Forma e aplikacionit: Rregullore Nr.05-2019 mbi varrezat, mirërmbajtjen e tyre dhe varrimin.