Republika e Kosoves

Pejë

Sanimi i Rrugëve në Qytet – Komuna e Pejës LOT 1 – Sanimi i rrugëve Mbretresha Teutë dhe Isa Demaj LOT 2 – Sanimi i rrugës Qamërija LOT 3 – Sanimi i rrugës Cufë Nikqi ish (Xheladin Hana)

2019/06/24 - 8:19

Forma e aplikacionit: Sanimi i Rrugëve në Qytet – Komuna e Pejës LOT 1 – Sanimi i rrugëve Mbretresha Teutë dhe Isa Demaj LOT 2 – Sanimi i rrugës Qamërija LOT 3 – Sanimi i rrugës Cufë Nikqi ish (Xheladin Hana)