Republika Kosovo

Peć

Dizajn projekta atmosferskog kanala od Furra Husaj do Kanali Fidanište i dva atmosferska kanala u Dulji

2023/03/15 - 10:48

Oblik aplikacije: Dizajn projekta atmosferskog kanala od Furra Husaj do Kanali Fidanište i dva atmosferska kanala u Dulji