Republika Kosovo

PećTender Datum početka Datum završetka Postupak
007 Rrindertimi i murit , mveshja me gure e murit te Lumëbardhit – faza II
635-24-909-5-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Detalji
090 Shenimet e Diteve dhe Datave festive
635-24-385-2-2-1
24-01-2024 02-02-2024 Detalji
083 Rrënimi i objekteve në Komunën e Pejës
635-24-220-2-1-1
17-01-2024 26-02-2024 Detalji
036- Renovimi dhe Ndriqimi i Galeris se Artit LOT 1- Punet ndertimore LOT 2- Punet e elektrikes
635-24-203-5-2-1
17-01-2024 05-02-2024 Detalji
049 Furnizim me elemente laboratorike per njesin e protetikes ne Poliklinikë Stomatologjike
635-24-791-1-2-1
07-02-2024 26-02-2024 Detalji