Republika Kosovo

PećTender Datum početka Datum završetka Postupak
Blerja e Pajisjeve Sportive per Volejboll, Hendboll dhe Karate LOT 1 Blerja e mbuleses per dysheme (TARAFLX) dhe rekuizitave per sportet Volejboll dhe hendboll LOT 2 Blerja e tartamit dhe rekuizitave per Sportin e karates
635-22-8738-1-2-1
25-08-2022 13-09-2022 Detalji
Asfaltimi i rrugeve dhe ndertimi i ujesjellesit dhe kanalizimit ne Komunen e Pejes LOT 1- Ndertimi i Ujesjellesit, kanalizimt dhe asfaltimi i rruges Azem Bejta dhe Shpetim Bojku LOT 2- Asfaltimi i rrugeve ne Qytet dhe Fshatra te Komunes se Pejes
635-22-8436-5-2-1
18-08-2022 06-09-2022 Detalji
Asfaltimi i rruges në fshatin Stankaj – Rugovë RITENDER
635-22-8457-5-2-1
18-08-2022 06-09-2022 Detalji
Mirëmbajtja verore e rrugëve LOT 1 Mirëmbajtja verore e rrugëve në qytetin e Pejës LOT 2 Mirëmbajtja verore e rrugëve në Rugovë
635-22-8396-2-1-1
17-08-2022 26-09-2022 Detalji
Riparimi i nyjeve sanitare të Stacionit të Autobusëve në Pejë
635-22-8535-5-2-1
19-08-2022 07-09-2022 Detalji
LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri (P.N.P.P.NJ.K) Punë Shtes-
635-22-8830-5-3-5
13-09-2022 01-09-2022 Detalji
Ndërtimi – vazhdimi i kanalit atmosferin në lagjen 7 Shtatori në Pejë
635-22-8518-5-2-1
19-08-2022 07-09-2022 Detalji
LOT 6 – Ndriqimi publik në fshatrat .Kliqinë , Zahaq, Llabjan,Nakull dhe Lugagji-Pejsa 1(P.N.P.P.NJ.K) Punë Shtes-
635-22-9408-5-3-5
20-09-2022 12-09-2022 Detalji
Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” LOT 1 Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” LOT 2 Instalimi i Ventilimit – kanalizimit dhe ngrohjes ne Tetarin “Istref Begolli”
635-22-8306-5-2-1
15-08-2022 05-09-2022 Detalji
Sanimi dhe mirembajtje e shtigjeve ekzistuese dhe eventual shtigjeve te reja
635-22-9457-2-2-1
09-09-2022 28-09-2022 Detalji