Republika Kosovo

Peć

Pravno-imovinska pitanja

 

DIREKTORAT ZA PRAVNO-IMOVINSKA PITANJA

Direktorat za Pravno-imovinska pitanja osnovan je na osnovu Statuta Opštine Peć, usvojenog  dana 15. Februara 2010 od strane Skupštine Opštine.

Direktorat za Pravo-imovinska pitanja odgovoran je za:

Odvijanje postupka eksproprijacije zemlje u privatnoj svojini u javnom opštinskom interesu.

Odvijanje postupka eksproprijacije odnosno poništavanja pravosnažnih rešenja o eksproprijaciji u slučajevima kada su ispunjeni zakonski uslovi.  Pripremu rešenja i zaključaka o prenosu prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Odvijanje postupka za nadoknadu eksproprirane zemlje i davanje u posed novim korisnicima.

Odvijanje postupka dodele poslovnih lokala pod zakup u Opštini Peć kao i donošenje repenja za fizička  i pravna lica kojima se dodeljuju na korišćenje građevinska zemljišta, poslovni lokali, i drugi objekti u oštem interesu u vezi sa cikulisanjem nekretnina.

Izvršenje punovažnih rešenja u vezi uzurpacija na mestu događaja, kao i drugi poslovi određeni zakonom.

U Direktoratu za Pravno-Imovinska Pitanja trenutno su angažovani Direktor i tri (3) službenika za pravno-imovinska pitanja.