Republika Kosovo

Peć

Inspekcija

Ovaj Direktorat je odgovoran za:

 

Inspekcija građevinskih objekata, kolektivnih, privatnih, poslovnih, kanalizacije, fekalnih voda,

Inspekcija u oblasti Sanitarstva,

Inspekcija u oblasti veterinarstva,

Inspekcija u oblasti zaštite ambijenta,

Inspekcija poslovno-ekonomskih delatnosti i raznih biznisa

Inspekcija opštinskih usluga (ulica, trgova, parkova, groblja, praćenje saobraćanja auto-taksija, Kombi-taksija, autobusa i transportnih sredstava, reklama za biznise itd.)

Inspekcija imovina gde se obezbeđuje primena zakona na imovinu i takođe zakona i drugih Pravilnika koji su povezani sa sistemom imovine,

Inspekcija uslova rada  i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.