Republika Kosovo

Peć

Izgradnja atmosferskog kanala u selu Jablanica e Madhe u opštini Pec ́

2019/01/14 - 6:11

B05 Njoftim per Kontrat (25)

Oblik aplikacije: Izgradnja atmosferskog kanala u selu Jablanica e Madhe u opštini Pec ́