Republika Kosovo

Peć

Javne usluge, zaštita i spašavanje

JAVNE USLUGE

 

Odgovornosti ovog direktorata su sledeće:

 

Direktorat za opštinske poslove i tehničke usluge, na osnovu nadležnosti i mogućnosti koje ima, bavi se uglavnom uređivanjem, održavanjem i brigom o javnoj infrastrukturi i površinama.  Ima 11 zaposlenih i podeljen je u dva sektora:

 

–         Sektor za opštinske poslove i

–         Sektor za tehničke usluge

 

Sektor opštinskih poslova ima 4 zaposlenih koji se uglavnom bave:

–        Odgovaranjem na zahteve građana koji im se uglavnom obraćaju u vezi iskopavanja javnih površina u raznim slučajevima kao što su priključivanje na vodovod, kanalizaciju, KEK, PTK i drugi.

–   Briga o postavljanju reklama, reklamnih panoa na javnim površinama za reklamiranje domaćih proizvoda i ostalo.

–         Briga o održavanju čistoće od čvrstog otpada na javnim površinama.

–         Čišćenje odvodnih šahti i sedminetarnih basena.

–         Održavanje i čišćenje otvorenih kanala.

–        Održavanje ulica u čistom stanju ( pranje, čišćenje i prskanje ulica).

–         Održavanje stanova i opštinskih objekata.

–         Održavanje i briga o groblju.

–         Održavanje i briga o zelenim površinama i mogućnost stvaranja novih.

 

Sektor tehničkih usluga:

 

U ovom sektoru je angažovano 6 zaposlenih koji prate radove.

–         Planiranje budžeta za fiskalnu godinu

–         Praćenje dokumentacije za projekte koji će se ostvariti.

–         Praćenje projekata infrastrukture od predaje do isplate.

–         Održavanje puteva u urenom stanju tokom zimske i letnje sezone.

–        Održavanje javne rasvete da bude što funkcionalnija.

–         Održavanje saobraćajnih znakova da  ulice budu što više označene.

Sastavljanje novih programa  za što bolje funkcionisanje saobraćaja.

–        Sastavljanje novih programa i briga za snabdevanje pijaćom vodom za građane.

–         Izgradnja fekalne kanalizacije za uklanjanje otpadnih voda.

–         Sastavljanje strategije za tretiranje otpadnih voda.