Republika Kosovo

Peć

Jezik

Dominantnijezik u okoliniPeći je albanski.U zonamagdeživisrpskamanjinauporedno se govori i srpskijezik.