Republika Kosovo

Peć

Obaveštenje – Sastanku Komiteteta za Politiku i Finansije

2018/04/16 - 10:49

Obaveštavate se da se u Srijeda, 18 aprila  2018 godine održava redovna sjednica Komiteta za Politiku i Finansije (KPF).

Sjednica se održava u Sali za Sastanke, Ured predsjedavajućeg Dr. Islam Husaja, u 10:00 časova. Na ovoj sjednici razmatrat će se izvještaji i preporuke date od Gradonačalnika Opštine i Direktora Direktorata GSO-ne, na osnovu dnevnog reda.

 

Naredni sastanak Komiteta za Politiku i Finansije održat će se u maja 2018 godine.