Republika Kosovo

Peć

Obrazovanje

Ovaj Direktorat ima sledeće odgvornosti:

 

Planira razvoj predškolskog, osnovnog, nižeg srednjeg i višeg srednjeg obrazovanja u Opštini u saradnji sa MONT-om.

Podstiče saradnju između nastavnog osoblja i učenika i roditelja;

Obezbeđuje odrćavanje i popravljanje školskih objekata i drugih pratećih objekata obezbeđenim javnim fondovima;

Donosi disciplinska pravila o ponašanju i discipline učenika u svakoj obrazovnoj instituciji, učestvuje u izboru direktora i nastavnika škola;

Upravlja pravićno svim opštinskim objektima culture, sporta i omladine;

Organizuje sastanke od kulturne i sportske važnosti za omladinu Opštine,

Organizuje debate za razvoj kulure, sporta  i omladine  u Opštini,

Drži beleške o kulturnim, sportskim i omladinskim postignućima u Opštini.

Razvija plan za podrđku kulturnim ,sportskim i omladinskim aktivnostima.

Obavlja druge poslove koje odredi Predsednik Opštine.