Republika Kosovo

Peć

Odluka Br.65-2018 o sonivanju Konsultativnog Komiteta za lica sa organicenim sposobnostima.

2018/11/26 - 11:23

Odluka Br.65-2018

Oblik aplikacije: Odluka Br.65-2018 o sonivanju Konsultativnog Komiteta za lica sa organicenim sposobnostima.