Republika Kosovo

Peć

Poljoprivreda

 

Ovaj direktorat  ima sledeće odgovornosti:

Glavni ciljevi Direktorata  za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu

 

1 – Stvaranje uslova za postizanje proizvodnih kapaiteta, održivo upravljanje prirodnim resursima (zemljom, šumama, pašnjacima i vodom), modernizacija poljoprivrede, investicije da bi se stvorila favorizirajuća sredina za povećanje dobrobiti građana u seoskim predelima Opštine Peć.

 

2 –  Primena projekata sastavljenih tokom planiranja, sa ciljem poboljšanja uslova života i rada preko:

  1. Kapitalnih investicija (infastruktura navodnjavanja)
  2. Pružanje saveta za farmere o novih tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji,
  3. Subvencionisanje u sektoru stočarstva i govedarstva ,
  4. Istraživanje finansijskih izvora za sektor poljoprivrede,
  5. Podrđka za inicijative farmera za podizanje kvaliteta i količine poljoprivrednih proizvoda.

 

3 – Saradnja sa vladinim i nevladinim institucijama, državnim i međunarodnim, sa lokalnim i stranim biznisima, u pravcu ostvarivanja opštinskih razvojnih projekata   za bolju ekonomsko-poljoprivrednu sredinu.