Republika Kosovo

Peć

Prirodni i ekonomski potencijal

U ekonomskom razvoju Peći glavnu ulogu igraju sledeće oblasti: turizam, trgovina, saobraćaj, poljoprivredna ekonomija, zanatstvo, prehrambena industrija pica i građevinskog materijala. Posebno u Peći i turističkim centrima u Rugovi posebnu važnost ima razvoj turističke ekonomije. Ovo je povezano sa tradicijom u tom pravcu, takođe sa važnošću koju dobija turizam posle 2000. godine tako da je sva infrastruktura posvećena razvoju turizma. Serija ambicioznih zgrada, uglavnom hotela i restorana procvetali su poslednjih godina, posebno putem Peć-Rugova i Peć-Radavac.
Znači, Peć se danas ubraja u najvažnije ekonomske, turističke i trgovačke centre. Ne samo grad peć, nego sva okolina, igrala je posebnu ulogu u istoriji u ekonomskom razvoju države. Najveći deo površine čini poljoprivredno zemljište pogodno za razvoj poljoprivrede, stočarstva i voćarstva, a na osnovu toga i proizvodnja melka i mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, do proizvodnje voća i njegove prerade. Stočarstvom i živinarstvo obezbeđuje dovoljno proizvoda za unutrašnje tržište. Svi ovi poljoprivredni proizvodi čine, osim proizvodnje za potrebe lokalnog stanovništva, i dobru osnovu za turističko konzumiranje ispunjavajući najbolje potrebe tržišta za svežim i prirodnim proizvodima. Zanatastvo u Peći se razvija od antičkog doba i transformisano je u zavisnosti od stepena ekonomsko-socijalnog razvoja. Na osnovu arheološkog materijala otkrivenog u Peći kao što su fibule, narukvice i bronzani šlemovi može se zaključiti da se od tada razvijala ekonomija i zanati.
Prema katastarskom registru iz 1582 u Peći bilo je 56 zanata. Trgovački element čini glavni građanski sloj, i obuhvata 43% stanovništva. Zanat u Peći je postigao vrhunac razvoja posebno u XVII i XIX veku.
I danas je simbol ovog grada ostala trgovačka i zanatska tradicija, snalažljivost trgovaca i majstora, koji nije ometao da se Peć razvije u moderan i lep grad.