Republika Kosovo

Peć

Šta posetiti

 

Bajrakli (Čarši) Džamija je jedan od najvažnijih sakralnih arhitektonskih objekata iz osmanskog perioda iz druge polovije XV veka. Ovo je prostrana zgrada završena minaretom i dvorištem.

Džamija Fatih  Sultan Mehmet Han poznata je građanima Peći pod imenom Bajrakli –Čarši Džamija i jedan je od spomenika stare osmanske arhitekture, jedna od džamija sa najvišom kupolom u Peći. Prema podacima kojima raspolažemo dokazano je da je Fatih ovu džamiju izgradio u verem kada je Peć bila centar sandžaka.

Džamija ima jedan kompleks okolo i većina je sa natpisima. Među njima su oni iz XVI, XVII, XVIII i XIX veka. Una groblju na desnoj strain nalazi se i grob patriote Haxhi Zeke, zatim grob Haxhi Mustafa Bega, kao Ali Paše Gusinjskog.

Hadži Begov Hamam je monumentarno delo društveno-javnog karaktera izgrađena (1462-1485) od donator Hadži Bega iz peći u vrema Dukađinskog sandžaka.

Tahir Begov konak predstavlja najlepšu vrstu starih asimetričnih kuća u Peći.

Ovu vrstu zgrada karakteriše krovni venac od drveta, harmonični prozori i gornja divanhana. Konak se nalazi blizu trga “Haxhi Zeka” na kome se nalazi i etnografski narodni muzej gde su izložene razne galerije, tradiocionalni proizvodi, karakteristična nošnja Rugove u Dukađinske ravnice.

U blizini trga nalazi se Ali Pašina Kula na čijim zidovima možete videti radove albanskih majstora kao što su lav, davidova Zvezda itd.  Ima arhitekturu karakterističnu za XVIII i XXvek, dvospratna je i izgrađena od kamena sa prozorima rađenim posvećeno od strane albanskih majstora.

U centru trga nalazi se šadrvan izgražen u XVI veku, a na desnoj strani se nalazi kajnak (prirodni izvor), a zatim i kod Crvene Džamije (XVII vek) Bajram Begova česma.

U blizini kajnaka može se posetiti kula Gockaja iz XIX veka u koj se nalazi regionalni institute za zaštitu kuturno-istorijskih spomenika. Kule su objekti koji su okarakterisani posebnom arhitekturom izgradnje i zanatom albanskih majstora tesara.

Kule treba videti i iznutra, posebno sobu za prijatelje, sa karakterističnim odžakom, sa rafovima i poklopcima ormara i tavanicom obloženom drvetom sa ručnim radom izvedenim sa puno spretnosti.

Konak Jašar Paše-  je najkarakterstičniji tip izgradnje starih kuća za stanovanje u prethodnom veku. U unutrašnjosti zgrade se posebno izdvajaju hamami, ormari, rafovi, prozori, kao i plafoni koji su izvanredno ukrašeni umetnički.

Kao istorijski spomenik srednjeg veka treba posetiti pravoslavnu crkvu iz vremena ranog pravoslavlja, koja je izdignuta na nivo Patrijaršije u prvoj polovini XIV veka.  U unutrašnjosti zgrade postoj freske iz XIII  i XI veka, kao i iz ranijih perioda.

Katolička crkva “Sveta Katarina” je zgrada novog vremena (1928).  Kao famulija crkva Svete Katarine postoji još od i Koncila Arbera (1703) vođena od Pape Klement Albanezi.

Veoma je interesantna i privlačna za svakog stranog posetioca Duagčka Čaršija sa karakterističnim orijentalnim radnjama. Tamo još uvek možete naići na originalne prodavnice zanatskih proizvoda počevši od suknara, krojača, krznara, izrađivača sedžada, sarača, obućara, zlatara itd.   Najočuvaniji deo Dugačke čaršije je deo koji se zove “krug” u kome se nalazi stara Fontana.

Mlin Hadži Zeke je prvi mlin na Kosovu i u region koji je imao napredniju tehnologiju donesenu iz Austrije. Ovime je mlin počeo industrijsku ekonomiju u ovom mestu, zato je interesantno posetiti ga.