Republika Kosovo

Peć

Predsednik Opštine

Gazmend Muhaxheri

Predsednik Opštine Peć

Zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na web stranicu Opštine Peć. Web stranica je najefikasnija mogućnost za bolju komunikaciju, i bliskost sa našim građanima koji trnutno žive van države.

Svi znamo kakav je bio grad Peć  1999. godine sa oko 12 hiljada uništenih kuća i objekata, mnogo ubijenih, ranjenih i nestalih.  Infrastruktura je bila potpuno uništena ratom i neinvestiranjem duže vreme.

Peć sada izgleda veoma dobro.  Kuće, objekti i mnogo ulica je izgrađeno i popravljeno.
Od preuzimanja odgovornosti za upravljanje Opštinom ja lično, i moji saradnici, radimo pojačanim ritmom i produženo radno vreme da uredimo insfrastrukturu još više i da unapredimo usluge građanima.

Nismo ni blizu ciljevima koje smo sebi postavili i onome što građani Peći s pravom očekuju od nas. Sada smo postigli da stvorimo dobru klimu sa građanima i drugim faktorima u vezi opšteg razvoja u Opštini i u dobrim odnosima smo sa Vladom, donatorima i drugim međunarodnim mehanizmima koji deluju na Kosovu.

Trenutno ima postignuća u svim oblastima. Znatno smo povećali budžetske prihode  i smanjili administrativne troškove kao mogućnost da uredimo i bolje organizujemo život građana, godine načeg upravljanja će biti godine intenzivnog investiranja zato što ćemo iz našeg budžeta, od sredstava od Vlade i donatora investirati više nego ikad ranije. Investiraćemo u mnogo kilometara puta, u kanalizaciju i vodovod, u mnogo škola i ambulanti i kulturnih objekata i sportskih sala i naša Opština će dobiti novi izgled tokom ovih godina.

Takođe će nam prioriteti biti uređivanje osvetljenja i postavljanje novih rasvetnih tela, zatim zaštita i očuvanje ambijenta, i efikasnije upravljanje imovinom Opštine a pažnja prema našim ljudima iz inostranstva će biti na visokom nivou.

Izazov za budućnost će biti ekonomski razvoj i stvaranje što boljih uslova za moguće investitore sa ciljem stvaranja  novih radnih mesta.

Poštovani građani,

Vaša pomoć i vaš glas  će nas uvek usmeravati. Samo ujedinjeni i uz podršku svih možemo postići cilj svih nas i od Peći napraviti grad u kome vredi živeti i posetiti ga.

Pravi put ka ovom cilju je tezak ali ja i moje osoblje smo posvećeni da radimo što više i što bolje da bi postigli taj cilj.

Hvala vam.