Republika Kosovo

Peć

Stanovništvo

Grad sa okolinom ima oko 180.000 stanovnika, dok samo naš grad ima skoro 100.000 stanovnika.

U poslednjoj dekadi postoji velika koncentracija stanovništva u gradu zbog boljih uslova za život i zapošljavanje.

Sam grad je veoma privlačan. Možete naići na razne kulture. Stanovništvo je mešovito, albanci čine 90% stanovništva, a Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Romi i drugi čine ostalih 10% stanovništva.