Republika Kosovo

Peć

Urbanizam

Urbanizam

 

Odgovornosti ovog direktorata su:

  1. a) Sastavljanje razvojnog plana opštine;
  2. b) Sastavljanje Prostornog Razvojnog Plana, Urbanističkog i Ruralnog Plana Opštine,
  3. c) Sastavljanje kriterijuma za izdavanje građevinske dozvole
  4. d) Određivanje kriterijuma za davanje opštinskih objekata i zemlje pod zakup;
  5. e) Drži evidenciju za imenovanje naselja, ulica, trgova, kao i brojeva objekata i kuća na teritoriji Opštine;
  6. f) Vrši procenu imovine na osnovu kriterijuma i standarda određenih zakonom na snazi;
  7. g) Drži detaljni registar svih građevinskih dozvola izdatih od strane direktorata u toku fiskalne godine.