Republika Kosovo

Peć

Direktor Direktorata za urbanizam Zaštitu Sredine

Dr.sc. RAJAN ARAPI
Direktor Direktorata za urbanizam Zaštitu Sredine
Adresa: Trg  “Haxhi Zeka” – Peć
Telefon: +383 45 982 000
E-mail: rajan.arapi@rks-gov.net
Datum rođenja: 08.10.1978
Mesto rođenja: Peć
Status: Oženjen
Obrazovanje:
Koledž “Vizioni Europian” – Bačelor  Administracije Biznisa 2005-2008
Univerzitet Jugoistočne Evrope –Makodenija- Fakultet Ekonomije i Administriranje Biznisa, profil Master u Marketingu
Evropski Univerzitet u Tirani, Republika Albanija-Ekonomski Fakultet-Doktor Ekonomskih Nauka, smer  Menadžiranje

Profesionalno iskustvo:
2000-2002 UNMIK, civilna administracija
2002-2003 Član NVO  “Syri Vizion”, Peć
2003-2008 Novinar i Glavni  urednik na TV Dukagjini
2008-2011 Projekt Menadžer u Bibita Group, Peć
2011-2012  Nastavni asistent na Fakultetu Menadžmenta i Turizma pri Fakultetu Primenjenih Nauka Biznisa-Peć/Prištinski Univerztitet

2011 Saosnivač PTP “Silver Jewelry”,Peć

2012-2016 Nastavni asistent za grupu predmeta na Fakultetu za Administraciju Biznisa, Univerzitet Haxhi Zeka u Peći

2016-2017 Profesor na Fakultetu za Menadžment i ekonomiju na koledžu „Universum“ u Prištini

2017 Predsednik podogranka LDK Rasadnik, Peć
2017 Profesor nna Fakultetu za Medije i komunikaciju na Koledžu UBT-Priština
2018 Direktor Direktorata za Urbanizam i  Zaštitu Sredine