Republika Kosovo

Peć

Vera

 

U Peći, kao i svuda na Kosovu, pronaći ćete razne vere. Dominira muslimanska vera, ali su prisutni i katolici i pravoslavci.  Ima niz objekata kao što su: džamije, teke, crkve svuda u Pećkoj zoni i najbolje pokazuju zajedničko postojanje ovih verskih uverenja.