Republika e Kosoves

Pejë

XHEVAHIRE ÇEKU KELMENDI

Asambleist PDK