Republika e Kosoves

Pejë

Dr. Islam Husaj

Lindur në Shkrel – Pejë
Vendbanimi : Rr.Ali Hysvukaj nr.14.Pejë

Statusi shoqëror: i martuar , katër fëmij( dy vajza dhe dy djem)
Edukimi : dr. spec.i Mjekësisë Familjare

Shkolla Fillore: “ 8 Marsi “ Pejë
Gjimnazi : “Gjimnazi 11 Maji “ Pejë
Fakulteti: Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Specializimi : Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë
Angazhimet profesionale:
Mjekë Familjar pranë QKMF-së-
Mesimdhënes në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Pejë 1999-2010
Trajner-Ligjerues në Fakutetin e mjekësisë në Mjekësinë Familjare 2004 -vazhdon
Kordinator i Kujdesit parësor në Pejë 2004-2006
Drejtor i QKMF- në Pejë 2006-2010

Anëtar i Kuvendit të Odës së Mjekëve të Kosovës 2013-2017-mandati i parë
Anëtar i Kuvendit të Odës së Mjekëve të Kosovës 2017-2020-mandati i dytë
Anëtar i komisionit të përhershëm për specializime në kuadër të OMK -ës.

ngazhimet politike:ngazhimet politike: Anëtar i LDK-së nga viti 1990 Kryetar i nëndegës Kristal 1991-2017 Kryetar i BT -Kristal 2000 -2008 Anëtar i Kuvendit të Komunës së Pejës 2000-2021( në të gjitha legjislaturat pas lufte)

Kryesues i Kuvendit të Komunës së Pejës 2013-2017 mandati i pare
Kryesues i Kuvendit të Komunës së Pejës 2017-2021 mandati i dytë
Anëtari Kryesisë së Kolegjiumit të kryesuesëve të Kuvendeve të Kosovës 2013-2017
Kryetar i Kolegjiumit të kryesuesëve të Komunave 2017-2021
Anëtar i Kuvendit të Asociacionit të Komunave të Kosovës 2013-2021( dy mandate)