Republika e Kosoves

Pejë

Lejet e Leshuara

Qytetarë të nderuar, në këtë tabelë i keni lejet e lëshuara për vite

Nëse nuk gjendet ndonjë leje në këtë tabelë, atëherë ndërtimi për të cilin ju intereson nuk ka leje ose është në proces të lejës.