Republika e Kosoves

Pejë

PROFILI DREJTORIT TË URBANIZMIT

Dr.sc. RAJAN ARAPI
Drejtor në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit
Adresa: Sheshi “Haxhi Zeka” – Pejë
Telefoni: +383 45 982 000
E-mail: rajan.arapi@rks-gov.net
Datëlindja: 08.10.1978
Vendi i lindjes: Pejë
Statusi: I martuar
Edukimi:
Kolegji “Vizioni Europian” – Baçelor në Administrim Biznesi 2005-2008
Universiteti i Europes Juglindore – Maqedoni – Fakulteti i Ekonomisë dhe Administrimit të Biznesit, profili Master në Marketing
Unversiteti Europian i Tiranës, Republika e Shqipërisë – Fakulteti i Ekomonisë – Doktor në Shkenca Ekonomike, profili Menaxhim.
Përvoja profesionale:
2000-2002 UNMIK administrata civile
2002-2003 Anëtar i OJQ “Syri Vizion”, Pejë
2003-2008 Gazetar dhe Kryeredaktor i TV Dukagjini
2008-2011 Projekt Menaxher në Bibita Group, Pejë
2011-2012 Asistent mësimor në Fakultetin Menaxhment dhe Turizëm pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara të Biznesit – Pejë / Universiteti i Prishtinës
2011 Bashkëthemelues i N.T.P “Silver Jewelry”, Pejë
2012-2016 Asistent mësimor për grup lëndësh në Fakultetin e Administrim Biznesi në Universitetin “Haxhi Zeka”, Pejë
2016-2017 Profesor në Fakultetin Menaxhment dhe Ekonomi në Kolegjin “Universum” Prishtinë
2017 Kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës – Nëndega Fidanishte, Pejë
2017 Profesor në Fakultetin Media dhe Komunikim në Kolegjin UBT – Prishtinë
2018 Drejtor për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit në Komunën e Pejës