Republika e Kosoves

Pejë

RAPORT VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR PËR PLANIN ZHVILLIMOR KOMUNAL TË PEJËS

 

RAPORT VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR PËR PLANIN ZHVILLIMOR KOMUNAL TË PEJËS